مکالمه تلفنی سران ایران و روسیه

مکالمه تلفنی سران ایران و روسیه

تاکید دکتر مخبر بر اهمیت تحکیم مبانی حقوقی همکاری‌های فی‌مابین/پوتین: سند جامع همکاری‌های دو کشور را مبنای حقوقی مناسبی برای توسعه روابط فیمابین است.

شرایط واگذاری زمین رایگان چیست؟

شرایط واگذاری زمین رایگان چیست؟

معاون مسکن روستایی و بازسازی بنیاد مسکن جزییات واگذاری یک میلیون قطعه زمین رایگان به طور ٩٩ سال اجاره رایگان را به واجدان شرایط تشریح کرد.

فرهنگی

ورزشی

سیاسی

یادداشت

باور خبر دیدگاه مدیریت فرهنگ آفرینان فرهنگ آفرینان مانوش

فرهنگی

اخبار سیاسی