با لهجه شعر از فلسطین گفتن

با لهجه شعر از فلسطین گفتن

شاعران با حنجره های خونین از مقاومت مردم غزه می سرایند و بهشت زندگی را به انتظار می نشینند تا روی خوش فردا را ببینند.

سمفونی شگفت‌انگیز شب و شیدایی

سمفونی شگفت‌انگیز شب و شیدایی

نسیم دل‌انگیز و شادی‌ بخش شبانگاهی، همراه با رقص لطیف و ملایم گل‌ها و چشمک و زمزمه شیرین ستارگان و انعکاس چشم‌نواز ماه در آب، به نرمی در شهر به حرکت درمی‌آید و پس از عبور از خیابان‌ها و کوچه‌های خیس و باران‌خورده و نوازش چهره مردمانی خسته اما مهربان، به سمت یکی از ایستگاه‌های مترو پیش می‌رود و نغمه دلنواز ویولن یک مرد میانسال، با خود طراوت و آرامش را به ارمغان می‌آورد و اینک در دلِ زمین، سمفونی شگفت‌انگیز شب و شیدایی آغاز می‌شود..

نمایندگی مجلس و مسابقه دو امدادی؟!؟

نمایندگی مجلس و مسابقه دو امدادی؟!؟

فردی که چهار سال یا بیشتر نماینده مجلس بوده چنانچه هرگونه قابلیت و توان و استعداد و تخصصی هم که داشته به حد و اندازه خود خرج کرده و کارهایی را برای رشد و توسعه شهر و دیار خود و کشور انجام داده است که جای تشکر و قدردانی دارد.

باور خبر دیدگاه مدیریت فرهنگ آفرینان فرهنگ آفرینان مانوش

فرهنگی

اخبار سیاسی